De Vliegsteek is een basissteek. Deze Y-vormige steek wordt vooral gebruikt bij het maken van eenvoudige randen en ander detailwerk.

Werkwijze

  • Steek de naald vanonder door de stof, en trek het draad omhoog bij 1. Steek omlaag bij 2 maar trek de draad niet door – laat een lusje hangen.
  • Steek de naald vervolgens vanonder door het volgende steekpunt bij 3. Dit punt is op dezelfde hoogte als en enkele millimeters verwijderd van je beginpunt. Trek je draad strak.
  • Maak een kleine rechte steek door naar beneden te gaan bij 4 om het lusje vast te zetten.
  • Om een rij vliegsteken te maken kom je omhoog bij 5 en omlaag bij 6. Net onder 1 en 2. Laat weer een lusje hangen.
  • Steek de naald vervolgens vanonder naar boven bij 4.
  • Maak weer een kleine rechte steek om het lusje vast te zetten.

Toepassingen

Decoratief, Varens, Veren, Takjes & Bladeren

Tips & Tricks

Om een meer open structuur te krijgen maak je de beginsteken verder uit elkaar en minder dichtbij de voorgaande steek.