De Taksteek is een basissteek. Deze steek lijkt op de Festonsteek, maar bij de Taksteek staan de haakjes schuin omhoog. Deze steek is bij uitstek geschikt voor het maken van smokwerk en sierranden.

Werkwijze

  • Steek de naald vanonder door de stof bij 1, en trek het draad omhoog.
  • Steek de naald nu door het tweede steekpunt bij 2. Dit steekpunt ligt rechts naast je beginpunt. Trek de draad niet door maar laat een lusje achter.
  • Steek de naald vanonder door de stof bij 3, zorg dat je naald door de lus gaat.
  • Maak nu de volgende lus door naar beneden te steken bij 4. Dit steekpunt ligt links van punt 3. Trek de draad niet door maar laat een lusje achter.
  • Steek de naald vanonder door de stof bij 5, zorg dat je naald door de lus gaat.
  • Verander nu van richting door de volgende lus door naar beneden te steken bij 6. Dit steekpunt ligt links van punt 3. Trek de draad niet door maar laat een lusje achter.
  • Steek de naald vanonder door de stof bij 7, zorg dat je naald door de lus gaat.
  • Herhaal de laatste drie stappen om een gehele lijn taksteken te maken!

Toepassingen

Takken, Veren, Botanisch