Omslingerde Kretasteek

De Omslingerde Kretasteek is een variant op de gewone Kretasteek. Deze decoratieve steek is bij uitstek geschikt voor het borduren van sierranden. Je gebruikt hiervoor een combinatie van borduren en weven.

Werkwijze

  • Maak eerst een rij verticale Kretasteken.
  • Rijg een andere draad in een stompe borduurnaald. Een te scherpe naald kan je steken doen rafelen!
  • Steek de naald vanonder door punt 1. Dit is het laatste steekpunt van je rij Kretasteken.
  • Steek de naald vanaf rechts door de eerste steek.
  • Steek de naald vanaf links door de tweede steek.
  • Herhaal de bovengenoemde stappen totdat je de hele rij Kretasteken hebt omslingerd!
  • Eindig door in punt 2 te steken. Dit is het eerste steekpunt van je rij Kretasteken.

Toepassingen

Decoratief, Botanisch

Tips & Tricks

Gebruik dezelfde kleur draad om een dikkere middenlijn te maken of een contrasterende kleur als versiering!