Disclaimer

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Hip Gemaakt op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er kan echter niet gegarandeerd worden dat onjuistheden of onvolledigheden nooit voor zullen komen. Hip Gemaakt is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Hip Gemaakt. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan te kopiëren of op te slaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hip Gemaakt. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Hip Gemaakt behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.