Deense Knoop

De Deense Knoop is een type knoop die een driehoekige vorm heeft.

Werkwijze

  • Borduur eerst een diagonale, losse steek op de stof van 1 naar 2. Dit is één kant van je driehoekje. Het begin- en eindpunt van deze steek noemen we 1 en 2.
  • Steek de naald vervolgens vanonder door punt 3. Deze ligt parallel aan en enkele millimeters verwijderd van 2.
  • Steek de naald vanaf rechts onder de diagonale steek. Let op dat je de naald links van de werkdraad houdt!
  • Steek de naald nogmaals vanaf rechts onder de diagonale steek. Zorg nu dat je naald rechts ligt van de werkdraad en over de werkdraad heen gaat!
  • Trek rustig de knoop aan.
  • Steek de naald ten slotte vanaf boven door 3 om de Deense Knoop vast te zetten.

Toepassingen

Decoratief

Tips & Tricks

Zorg dat je de eerste keer altijd links van de werkdraad steekt en de tweede keer altijd rechts van de werkdraad.